สล็อตแตกง่าย

รวบบทความเกี่ยวกับสล็อตออนไลน์ แตกง่าย

สล็อตแตกง่าย ในการหวนกลับเลือกโดย Philippe Janvier

สล็อตแตกง่าย ในการหวนกลับเลือกโดย Philippe Janvier

สล็อตแตกง่าย หนังสือหายากเล่มนี้ถูกลืมเลือน แต่ได้รับความสนใจอีกครั้งจาก “คดีคุปตะ” ล่าสุด (ดู Nature 341, 16; 1989) เป็นนวนิยายอัตชีวประวัติส่วนใหญ่เกี่ยวกับกรณีการฉ้อโกงทางบรรพชีวินวิทยาที่คล้ายคลึงกันซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งทำลายธรณีวิทยาของฝรั่งเศสระหว่างปีพ. ศ. 2460 ถึง พ.ศ....

Continue reading...